Oprichter Jaap van ’t Veer

Oprichter stichting Chaim

Het jaar 2016 was voor Stichting Chaïm een bewogen jaar. In februari 2016 kreeg onze oprichter Jaap van ’t Veer te horen dat hij ongeneeslijk ziek was. Jaap besteedde al zijn tijd en aandacht aan de Stichting. Jaaps grootste wens was dat de hulp aan de mensen en de projecten die hij in zijn hart droeg door zou gaan en het werk van de Stichting zou voortbestaan.

Jaap heeft daarom verschillende mensen benaderd om het bestuur te versterken. Bram Oosterwijk, die hij al meer dan 25 jaar kende en die samen met hem in Gjakova begonnen is, heeft hij gevraagd om veldwerker voor Chaïm te worden. Maaike de Visser, een goede vriendin van Jaap en Ger heeft hij gevraagd om voorzitter te worden. Bas Govers was al onderdeel van het bestuur en daarnaast heeft hij Andre Nieuwkerk die al betrokken was als vriend van Jaap en adviseur van de Stichting om dit te blijven doen.

Hiermee was de continuïteit van Chaïm gewaarborgd. In mei 2016 heeft Jaap met pijn in het hart afscheid moeten nemen van zijn geliefde Stichting en het nieuwe bestuur zijn zegen gegeven. De laatste maanden van zijn leven kon hij zich op zijn familie richten.

Op 17 november 2016 is hij overleden en in vrede naar zijn hemelse Vader gegaan.

Landeninformatie Kosovo en Albanië

Landen

Kosovo

is de jongste staat van Europa en bevindt zich op het Balkanschiereiland. Het grenst aan Montenegro, Albanië, Macedonië en Servië. De hoofdstad is Pristina, dat tevens het economisch en cultureel centrum is. Kosovo heeft volgens de volkstelling van 2011 een bevolking van 1.733.872 inwoners, die voor ongeveer 92% uit etnische Albanezen, 5,3% uit Serviërs en 2,7% uit andere minderheden bestaat. Volgens Servië en veel andere landen is Kosovo onderdeel van Servië onder de naam Autonome Provincie Kosovo en Metohija. Eind jaren ’90 brak een oorlog uit in Kosovo en werd het Servische leger beschuldigd van genocide. De NAVO greep in met bombardementen. Sinds juni 1999 is Kosovo de facto onafhankelijk en heeft Servië in de praktijk geen gezag in Kosovo. Kosovo werd sinds juni 1999 op basis van VN-resolutie 1244 bestuurd door de VN-missie UNMIK. Op 17 februari 2008 riep de Albanese meerderheid eenzijdig de onafhankelijkheid uit van de Republiek Kosovo.  Deze onafhankelijkheid wordt voorlopig door 108 van de 193 leden van de VN erkend. Op 15 juni 2008 werd in Kosovo een nieuwe grondwet van kracht. De Republiek Kosovo kreeg daarmee  formeel de leiding over het eigen land, na negen jaar van VN-bestuur. Op 22 juli 2010 oordeelde het Internationaal Gerechtshof dat de eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring niet in strijd is met het volkenrecht.

Probleemomschrijving

In 1999 is Kosovo verscheurd door een oorlog waarbij bijna een miljoen mensen op de vlucht sloegen en vele duizenden (burger)slachtoffers zijn gevallen. In het gebied Gjakova in het zuiden van Kosovo zijn met name veel mannen vermoord, daarbij vrouw en kleine kinderen achterlatend. In de meeste gevallen waren ook hun huizen en bron van inkomsten vernietigd. Stichting Chaïm is actief in Kosovo sinds juli 2000. Tijdens de oorlog heeft de NATO onder ander ook alle fabrieken gebombardeerd om er zeker van te zijn dat het Servische leger niet zou kunnen schuilen in de fabrieken.

Speciaal in de regio van de stad Gjakova zijn alle fabrieken platgegooid, met als gevolg een werkeloosheidspercentage van 70% in deze regio en dus veel armoede.

Albanië

is een republiek in het westen van het Balkanschiereiland. Het land grenst kloksgewijs aan Montenegro, Kosovo, Macedonië, Griekenland en de Ionische en Adriatische Zee. De hoofdstad en grootste stad van Albanië is Tirana in het centrum van het land, dat 421.286 (volkstelling 2011) van de in totaal meer dan 3,6 miljoen inwoners huisvest. Albanië was eeuwenlang een uithoek van het Ottomaanse Rijk. In 1912 werd het land onafhankelijk en na de Tweede Wereldoorlog kreeg het onder Enver Hoxha een dogmatisch communistisch regime dat zich steeds verder van de rest van de wereld isoleerde. Sinds de val daarvan in 1991 is Albanië een parlementaire democratie. Vrijemarkthervormingen in het land hebben de weg opengesteld voor buitenlandse investeerders, met name in de energie- en vervoersinfrastructuursector.Albanië is lid van de Verenigde Naties, de NAVO, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, de Raad van Europa, de Wereldhandelsorganisatie, de Organisatie van de islamitische Conferentie en een van de oprichtende leden van de Unie voor het Middellandse Zeegebied. Op 28 april 2009 heeft het land bovendien officieel het EU-lidmaatschap aangevraagd.

Probleemomschrijving

Chaim  is actief in het noorden van Albanië, dit is het grensgebied tussen Kosovo en Noord-Albanië. Het is een ruig berggebied dat vrij geïsoleerd is en waar diepe armoede heerst. Het staat bekend als het armste gebied van Europa. Ook is het een regio waar criminaliteit, zoals drugssmokkel en vrouwenhandel een groot probleem is. In deze regio heerst al eeuwenlang het gebruik van de bloedwraak. Dit is een traditie waarbij mannen elkaar mogen doden als wraakactie, dit geldt voor mannen van boven de 18 jaar vanuit de familie waarmee de vete heerst en dit kan eeuwenlang doorgaan. Door de vele schietincidenten (als gevolg van deze bloedwraak) en verkeersongelukken zijn er relatief veel weduwen in het gebied.