Geïnspireerd door de liefde van Jezus leven brengen op plaatsen waar dat nodig is

Onze missie:  hoop doet leven

Voor mensen in moeilijke omstandigheden is hoop onbetaalbaar. Zonder hoop verliezen mensen moed, maar met hoop krijgen ze weer de moed zelf iets aan hun omstandigheden te doen. Wij willen brengers van hoop zijn: door mensen op te zoeken, door een relatie op te bouwen en door mensen stap voor stap te helpen naar een menswaardig bestaan en uiteindelijk naar een leven waarin de talenten die iemand heeft tot bloei komen. Dit doen we omdat we geloven dat hierin de kern ligt van wat Gods doel is met ons als mens.

Onze visie: gezinnen en kerkgemeenschappen opbouwen

Kinderen hebben de toekomst. Wij houden van kinderen en jongeren. Door kinder- en tienerclubs ontmoeten we hen en bouwen we relaties op. We kijken naar de persoonlijke omstandigheden in de gezinnen waar ze vandaan komen en verlenen het gezin noodhulp als het nodig is. We willen zorgen voor mogelijkheden voor gezinnen om zelf in hun levensonderhoud te voorzien, maar ook mogelijkheden voor jongeren bieden als ze opgroeien. We werken samen met lokale kerkgemeenschappen waar wekelijkse zorg en aandacht voor mensen centraal staan.

Vier werkvelden

Vanuit deze visie kent ons werk vier werkvelden:

  • Kinder- en jeugdwerk
  • Eerste hulp/ naastenliefde
  • Armoedebestrijding (onderwijs, productiemiddelen)
  • Ondersteuning van kerkgemeenschappen

Focus op: Kinder- en jeugdwerk Eerste hulp en naastenliefde Armoedebestrijding (onderwijs, productiemiddelen) Ondersteuning van kerkgemeenschappen