Jaarverslag 2016

Oprichter stichting Chaim

Oprichter Jaap van’t Veer

Het jaar 2016 was voor de stichting Chaim een bewogen jaar. In februari 2016 kreeg onze oprichter Jaap van ’t Veer te horen dat hij ongeneeslijk ziek was. Jaap besteedde al zijn tijd en aandacht aan de stichting. Jaaps grootste wens was dat de hulp aan de mensen en de projecten die hij in zijn hart droeg door zou gaan en het werk van de stichting zou voortbestaan. Jaap heeft daarom verschillende mensen benaderd om het bestuur te versterken. Bram Oosterwijk, die hij al meer dan 25 jaar kende en die samen met hem in Gjakova begonnen is, heeft hij gevraagd om veldwerker voor Chaim te worden. Maaike de Visser, een goede vriendin van Jaap en Ger heeft hij gevraagd om het voorzitter te worden. Bas Govers was al onderdeel van het bestuur. Daarnaast heeft hij Andre Nieuwkerk die al betrokken was als vriend van Jaap en adviseur van de stichting om dit te blijven doen. Daarmee was de continuïteit van Chaim geborgd. In mei 2016 heeft Jaap met pijn in het hart afscheid moeten nemen van zijn geliefde stichting en het nieuwe bestuur zijn zegen gegeven. De laatste maanden van zijn leven kon hij zich op zijn familie richten. Op 17 november 2016 is hij overleden en in vrede naar Zijn hemelse Vader gegaan.

Bestuur stichting Chaim

Nieuw bestuur

Voor het nieuwe bestuur stond het jaar 2016 in het teken van kennismaking met elkaar en met het werk in Kosovo en Noord Albanië. Bram Oosterwijk was daarbij de nieuwe gids. Hij werkt en woont al 17 jaar in Noord Albanië en Kosovo en draagt net als Jaap het motto van de stichting Chaim in zijn hart: “Vanuit de liefde en  kracht van Jezus ‘leven’ brengen op plaatsen waar liefde en kracht ontbreken”. Na de overdracht in mei hebben we in juli een kennismakingsmoment gehad met alle betrokken mensen: Paul Suijk, Elwin Dekker, Gerle Blaak, Bas Govers, Maaike de Visser, Bram Oosterwijk, Lian de Ridder en Jacobine Blaak–Koutstaal. Een ieder kon voor zichzelf onderzoeken of hij of zij, gelet op de nieuwe situatie, zich geroepen voelde om deel te (blijven) uitmaken van het bestuur. Lian de Ridder is daarbij vanuit Chaim met het zomerkamp meegegaan. In september, toen Bram weer in Nederland was, is een tweede bestuursvergadering gehouden. Lian heeft daar verslag gedaan van het kamp en hebben we speciale kerstacties met elkaar besproken en onder elkaar verdeeld. Bram heeft daarnaast zijn project voor de bouw van twee badkamers in het roma-dorpje Janos toegelicht. Daarnaast liepen een aantal projecten door die al eerder waren opgestart, met name voor de ondersteuning van de kerkgemeente in Bajram Curri. Nadat ieder een bedenktijd heeft genomen hebben Bas Govers, Bram Oosterwijk en Maaike de Visser besloten als bestuursleden door te gaan. Jacobine Blaak-Koutstaal staat het nieuwe bestuur bij met het notuleren van de vergaderingen en kantoorwerkzaamheden. Daarnaast blijft Andre Nieuwkerk betrokken als adviseur van het bestuur, met name voor ANBI-gerelateerde zaken.

Kinderwerk Janosh

Projecten 2016

huur kerkgemeente Bajram Curri; Rafaëlgemeente De Bazuin in Deventer ondersteunt de kerkgemeenschap in Bajram Curri met de huur van het gebouw. Deze bedraag € 150,- per maand.

Ondersteuning kerkgemeente Bajram Curri; Op regelmatige basis gaat Bram samen met Astrit naar de zondagdienst om Rrushe Dauti, de verantwoordelijke voor de kerk en de mensen van de gemeenschap, geestelijk te ondersteunen. De kosten hiervoor bedroegen € 50,- per maand uit de algemene middelen van de stichting.

Zomerkamp; Onder leiding Nora en Metush Kaja is een zesdaags tiener-bijbelkamp georganiseerd in Rugova waaraan 15 jongeren uit Gjakova, die de tienerclub van Nora en Metush bezoeken, hebben deelgenomen.

De kosten van het zomerkamp bedroegen € 2300,- deelgenomen waarvan € 1000,- door de Bazuin is betaald en € 1300,- sponsorgeld door de stichting Juvent.

Project Janos; Door een groep van 9 personen uit Houten, vrienden van Bram Oosterwijk, twee echtparen met hun kinderen en een vader met zijn dochter, zijn twee badkamers geinstalleerd in het Romadorpjes Janos en zij hebben schoenen gekocht voor een aantal Roma-gezinnen. Daarnaast hebben ze voor een gezin een houtkachel gekocht en hout voor de winter. De kosten hebben zij zelf via sponsors verzameld en bedroegen circa € 4000,-.

houtproject; In de maanden november en december is geld ingezameld speciaal voor brandhout voor de winter voor de allerarmste gezinnen. In totaal is hiervoor in 2016 € 750,-binnengekomen waarmee in totaal 8 arme gezinnen zijn geholpen met hout voor de winter.

kerstacties; op zeven locaties in Gjakova en dorpen in de omgeving en op één locatie in Bajram Curri zijn feestelijke  kerstvieringen gehouden waarbij Chaim financiële ondersteuning heeft gegeven om er voor de kinderen een feestje van te maken. Bij de viering in Bajram Curri was de lokale televisie aanwezig en heeft er een opname van gemaakt die zes keer is uitgezonden in de provincie Tropoje in Noord Albanië. In totaal bedroegen de kosten hiervoor € 1835,- opgebracht door sponsors van de stichting Chaim.

Houtactie

Houtproject

Roma gezien in Gjakova

Roma gezin Gjakova

Kerkgebouw van gemeente in Bajram Curri

Kerkgebouw Bajram Curri

Kinderwerk in Janosh

Kinderwerk Janosh