PRIVACYVERKLARING STICHTING CHAIM

Privacyverklaring Stichting Chaim

Punt 1: Identiteit van de onderneming.

Stichting Chaim is een stichting met als doelstelling de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus. Dit doet zij door actief te zijn door praktische hulp te bieden onder de allerarmsten in Kosovo en Albanië.

Punt 2 Contactgegevens.

De contactgegevens van Stichting Chaim zijn als volgt:

Stichting Chaim

Postadres:
Lepelstraat 18
4354 KK Vrouwenpolder
Telefoonnummer: +31-(0)118-581124
Email: info@chaim.cc

Voor vragen over onze privacyverklaring kunt u ons een mail sturen naar privacy@chaim.cc

Punt 3: Het doel waarvoor de persoonsgegevens verzameld worden.

Wij verzamelen uw naam en uw e-mail adres als u contact op neemt via het contactformulier op onze website.

Het doel van het verzamelen van deze persoonsgegevens is om met u in contact te treden.

Verder verzamelen wij uw persoonsgegevens voor het verzenden van nieuwsbrieven om u te informeren over de activiteiten van stichting Chaim.

Verder worden bij het doen van een online donatie uw persoonsgegevens verzameld. Uw naam en e-mail adres.

Punt 4: de ontvangers van de persoonsgegevens.

Door het invullen van het contactformulier op onze website worden uw persoonsgegevens ontvangen door Stichting Chaim en het webhostingbedrijf Neostrada.nl te Lelystad.

Door het inschrijven voor onze nieuwsbrief worden uw gegevens ontvangen door stichting Chaim en mailserver Mailchimp.

Bij het plaatsen van een online donatie worden uw persoonsgegevens ontvangen door stichting Chaim en Mollie.

Punt 5: Hoe lang de persoonsgegevens opgeslagen worden en de criteria voor het bepalen van deze termijn.

Uw persoonsgegevens worden nadat u contact hebt opgenomen met stichting Chaim door het contactformulier voor een periode van een half jaar bewaard. De reden van deze periode is om met u in contact te kunnen treden.

De persoonsgegevens welke door het inschrijven voor onze nieuwsbrief worden bewaard tot op het moment dat u uw uitschrijft voor onze nieuwsbrief. U kunt u ten allen tijde hiervoor laten uitschrijven door te klikken op de unscrubscripe knop onder de e-mail welk e u ontvangen heet of dit kenbaar te maken via E-mail naar privacy@chaim.cc

De persoonsgegevens welke stichting Chaim ontvangt via uw online donatie worden bewaard voor een periode van 7 jaar. Dit als onderdeel van de wettelijke verplichting om onze administratie voor 7 jaar te bewaren.

Punt 6: Uw recht to inzage, rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens.

U heeft ten alle tijd het recht op inzage, rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens. U kunt u een mail sturen naar privacy@chaim.cc met dit verzoek. Om misbruik te voorkomen vragen wij , bij een schriftelijk verzoek, je adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken. De rectificatie en het wissen van betalingsgegevens kunnen niet aanvaard worden omdat deze deel uitmaken van de wettelijke verplichting voor het bewaren van de administratie van stichting Chaim.

Punt 7: Uw recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken.

U heeft ten alle tijd het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt uw bezwaar dan indienen bij privacy@chaim.cc

Verder heeft u het recht op overdracht van de gegevens. Uw gegevens worden dan in een begrijpelijke leesbare vorm (als pdf of Excel-file) aan u verstrekt zodat u die gegevens aan een andere partij kan verstrekken.

Punt 8: het recht tot intrekken toestemming voor verwerken van persoonsgegevens.

U heeft ten alle tijd het recht om uw toestemming tot het verzamelen van uw persoonsgegevens in te trekken. Uitgesloten de betalingsgegevens. U kunt uw intrekking van uw toestemming duidelijk maken via email: privacy@chaim.cc De reeds verzamelde persoonsgegevens zullen nog bewaard worden voor de periode zoals vermeld bij punt 5. Eventuele nieuw te verzamelde persoonsgegevens zullen echter per direct niet meer verzameld en vastgelegd worden.

Punt 9: Uw recht om klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij hopen u zo goed mogelijk te helpen met uw persoonsgegevens maar mocht u toch klachten hebben dan heeft u het recht om uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens kenbaar te maken.

Punt 10: Verstrekking van persoonsgegevens zijn voorwaarden voor het uitvoeren van een contract.

Uw persoonsgegevens worden met de doelen, zoals vermeld in punt 3, verzameld.

Mocht u uw persoonsgegevens niet verstrekken door het contactformulier op onze website dan heeft dit tot gevolg dat wij geen contact met u kunnen opnemen over uw achtergelaten bericht.

Mocht u uw persoonsgegevens niet verstrekken door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief dan kunnen wij u niet verder op de hoogte houden van onze activiteiten.

U kunt geen (online) donatie doen zonder dat u de persoonsgegevens verstrekt. Als u dit niet doet dan heeft dit tot gevolg dat wij uw donatie niet in behandeling kunnen nemen.

Punt 11: geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Uw persoonsgegevens worden niet door Stichting Chaim gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Punt 12: Inwerkingtreding.

Deze (aangepaste) privacyverklaring treedt per in werking per 20 mei 2018.